تبلیغات
چشم به راهان مهدی فاطمه (عج) - چگونه امام زمانمان را یاری کنیم؟5
بنام خدا

✔️می دانیم که تا زمینه ی ظهور فراهم نگردد امکان ظهور آقاامام زمان (عج) میسر نخواهد شد.

✳️پس ما باید ابتدا بدانیم چه کسی را وبه چه دلیل میخواهیم یاری کنیم‌ و  اینکه ابتدا خودمان را بسازیم ٬ میتوانیم دیگران را نیز به خود سازی و کمک جهت تعجیل در ظهور آقا امام زمان (عج) دعوت کنیم.

پس ما باید:

شناخت امام زمان عج
خودسازی فردی
و خودسازی اجتماعی
را فراهم‌کنیم.

همین سه مرحله بسیار پیچیده اند ؛اگر بخواهیم درباره شان توضیح دهیم چیزی حدود سیصد چهارصد قسمت طول می کشد اما فعلا در چند قسمت مختصر توضیح میدهیم تا بتوانیم در مدت کوتاهی ادامه ی وظایف دیگر خود را جهت یاری ولی عصر عج بدانیم.

هر مرحله از مرحله ی دیگر مهم تر اند. اگر امام زمانمان را به طور کامل نشناسیم که هرگز هم نمیتوانیم به طور کامل یاری اش‌ کنیم و توضیح هم دادیم که ما هرقدر امام زمانمان را بشناسیم بازم کمه یعنی شناخت امام زمان عج تمومی نداره.

 سعی کنیم قدم اول را محکم برداریم تا بتوانیم جاپای محکمی برای مرحله دوم داشته باشیم و این که اگر در مرحله دوم یعنی خودسازی فردی انجام دهیم مرحله دوممان هم چنان ادامه دارد... ونباید ترک شود ودر بحث با مرحله سوم و دوم نیز همین رابطه برقرار است.

حال ما در مرحله سوم باید بدانیم در  چه کسانی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اثر بیش تری دارد؟!

ابتدا به آنان امر ونهی کنیم و دستشان را بگیریم .

«ما باید کسانی را به مغفرت خدا و پاداش بالطف کرم او بشارت دهیم که از قهر خدای مهربان میترسند نه کسانی را که کور وکر اند و راه حق را نمیبینند و نمیشنوند در حالی که راه خیر و دعوت به صراط المستقیم از پیش و پس انان سد میکند » *۱*

پس کسانی را به معروف دعوت کرده و از منکر دورش کنیم که از قهر خدا بترسند. کور و کر نباشند.

امام حسین (ع) درروز عاشورا هرچه روبه سپاه دشمن کرد و به آنان نهی از منکر کرد ٬ دیدند که فرجی حاصل نمیشود فرمودند: شکم هایتان از مال حرام پرشده سخنان مرا نمیفهمید.

مراحل امر به معروف ونهی ازمنکر به صورت زیر است:

۱-مرحله قلبی:دراین مرحله انسان مومن بادیدن این کار که کار خوبی توسط دیگران انجام میشود سرور و شادمانی از چهره او نمایان می گرددودردل خود خوشحال میشود و در مورد کار های زشت نیز باالعکس  اندوهگین میشود.

امیر مومنان امام علی (ع) میفرمایند: « رسول خدا (ص) به ما دستور داده است که با اهل معصیت با چهره های گرفته برخورد می کنیم .»

کسی که کار معروف داره انجام میده تو از انجام کار اون خوشحال شوی... اوداره در راه راست اقدام میکنه.

۲-مرحله ی زبانی: دراین مرحله فرد میلمان با گفتن جمله ای مخاطب خودرابه کار خوبی تشویق میکند و یا ازکاری نادرست باز میدارد که این مرحله بسیار طولانی و دارای ابعاد و اموزش های مختلف میباشد که دراین مرحله میزان تاثیر گذاری مخاطب ب میزان علم و آگاهی  فرد آمر وناهی بستگی دارد.

۳-مرحله ی عملی : دراین مرحله ٬ باعمل فردی رابه کار خوب وادار و یااز کار زشتی باز میداریم.

این مرحله به دو گونه است :

الف) در بسیاری از موارد افراد را اعمال خودمان و استمرارمان به آن عمل تشویق میکنیم... در کنار این بخش (قسمت الف) امر ونهی لسانی ویاهمان زبانی با عقل و‌منطق و یا با آگاه کردن طرف مقابلمان از عمل زشتش انجام میدهیم.

ب)در این بخش که زیاد کاربرد ندارد اگر طرف مقابل با تذکر زبانی مقصود حاصل نشد بااعمال قدرت ٬ اورابه کاری یا ترک آن وادار میکنیم .

 به عنوان مثال اگر کارفرما از دادن حقوق کارگر خودداری ورزد وامر به معروف زبانی موثرنیستند ٬ دولت میتواند کارفرما را به پرداخت حقوق کارگر ملزم سازد.

مراحل سه گانه ای را که گفتیم در مرحله امر به معروف لسانی بستگی به میزان علم و مطالعه و تجربه فرد آمر وناهی دارد.

کسانی که الگوی دیگران قرار میگیرند‌باید با رفتار و گفتار درست خود ٬ مشوق عملی دیگران باشند مانند معلمان و روحانیون و مسئولان و از همه مهم تر فرد آمر وناهی.

حال شرایط وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

در چه صورتی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر واجب است؟

عالمان و دانشمندان اسلامی چهار شرط آورده اند که اگر همه ی این‌چهار شرط وجودداشت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر واجب میشود درغیر این صورت حتی بانبودن یکی ازاین چهار شرط واجب نخواهد بود.

آن چهار شرط عبارت است از:

۱- علم و آگاهی به معروف ومنکر :فردی که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر میکند باید معروف ها ومنکرها و نیز شرایط وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را بشناسد تا در امر ونهی دچار اشتباه یا گناه نگردد.

۲-احتمال تأثیر : شخص آمر به معروف و ناهی ازمنکر ٬ درصورتی که بداند یااحتمال بدهد که امر و نهی او در مخاطب تأثیر گذار خواهدبود بایداورا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کند واما این تاثیرگذاری در افراد روش های خود را دارد...

۳-استمرار گناه : در صورتی که فردی در حال انجام گناهی است که از نظر زمانی تداوم میابد ویااینکه گناهی را انجام داده است ولی بنادارد‌برای بار بعدی نیز آن را تکرار کند ٬ باید اورا از این عمل نهی کرد .

۴-امر ونهی مشکل ساز نباشد : اگر فردی که امرونهی میکند ٬ بداند از سوی مخاطب ٬ پیامد های خطر ناکی برای او‌پدید خواهد آمد و ضرری بر جان ومال و یا آسیبی برآبروی او وارد خواهد شد ٬ امر ونهی براو واجب نیست وهم چنین است اگر این خطر وضرر برای بستگان و دیگر مؤمنین پیش آید .
نکته : ضرر های پیش پا افتاده و ناچیز مقصود نیست .
نکته :باید حتما منکر و معروف را بشناسیم که خدای نا کرده «نهی از معروف و یا امر به منکر » نکنیم.

.
.

.

برای تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان صلواتی بفرستین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
طبقه بندی: مهدویت،

تاریخ : دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 | 05:42 ب.ظ | نویسنده : خواهر کوچیکه | نوبت نظر شماست
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.